ترمینال DUALI ITOUCH POP

کارت خوان ها

مشاهده

کارتخوان DRAGON DUALI

کارت خوان ها

مشاهده

کارتخوان بلوتوث BT DUALI

کارت خوان ها

مشاهده

کارتخوان NFC PAD DUALI

کارت خوان ها

مشاهده

ریدر رومیزی Mifare مدل RFT230

کارت خوان ها

مشاهده

ریدر رومیزی Mifare مدل RFT230-2

کارت خوان ها

مشاهده

ریدر رومیزی Mifare مدل RFT230-7

کارت خوان ها

مشاهده

ریدر مایفر RFT230-2 PLUG/PLAY USB

کارت خوان ها

مشاهده