کارت NFC NTAG-203
مشخصات

W*H=  85,7 mm x 54,03 mm