کارت مگنت LoCo سفید
مشخصات

ضخامت : 0/8-0/9 mm

W*H=  85,7 mm x 54,03 mm

CE:300

کاربرد :

کارت بانکی ، کارت وفاداری ، کارت شناسایی، کارت کنترل دسترسی ، کارت گارانتی ، حضور و غیاب و....