کارت ترکیبی Mifare 1k + HiCo
مشخصات

این کارت از جنس PVC و ضخامت ۷۶۰ میکرون با ابعاد استاندارد CR-80  می باشد که در یک طرف آن نوار مغناطیسی Hi-CO یا Lo-Co وجود دارد.

اطلاعات بر روی نوار مغناطیسی به وسیله دستگاه کدگذار کارت مغناطیسی ذخیره می شود.

کارت مغناطیسی در چاو كارت به صورت خام و یا چاپ شده با طرح سفارشی شما ارائه می شود.


از جمله موارد استفاده کارت مغناطیسی:

کارت بانکی ، کارت اعتباری ، کارت حضور غیاب ، کارت عابر بانک و… اشاره کرد.