کارت اسمارت 256 بایت
مشخصات

W*H=  85,7 mm x 54,03 mm

ضخامت : 8-9 mm

کاربرد :

...کارت هتلی ، کارت تلفن ، کارت کنترل دسترسی و