لمینت و هولوگرام
انواع لمینیت و هولوگرام

لمینیت طرح دار

لمینیت ساده

لمینیت پلی گارد

لمینیت لبه به لبه

هولوگرام

اسکرچ