فیلم فارگو - Retransfer
توضیحات فیلم شفاف فارگو (Clear HDP Film - Retransfer) :

  • مکانیزم چاپ فیلم فارگو 84053: کارت پرینترهای خانواده HDP تصویر کارت شما را در سطح زیرین لایه شفافی بنام فیلم ریترانسفر چاپ میکنند. سپس این فیلم بر روی سطح کارت کشیده میشود. در واقع تصویر بین سطح کارت و فیلم قرار میگیرد.
  • نکته مهم در خصوص چاپ کارت بوسیله چاپگرهای HDP5000: در کارت پرینترهای HDP5000 مواد مصرفی مورد نیاز جهت چاپ کارت ریبون رنگی به همراه فیلم فارگو میباشد. در واقع به دلیل مکانیزم خاص چاپ غیر مستقیم این نوع کارت پرینتر، ریبون و فیلم در فرآیند چاپ مورد استفاده قرار میگیرند.
  • طول عمر مفید فیلم: فیلم ریترانسفر فارگو (Clear HDP Film - Retransfer) در صورتی که تحت شرایط مناسب نگهداری شوند عمر مفیدی تا یک سال خواهند داشت. ریبونهایی که بیش از یک سال و در شرایط نامطلوب نگهداری شوند غالباً چاپ مناسب و مطلوبی نداشته و هزینه‌های بالایی جهت تعمیر و نگهداری و یا چاپ مجدد کارت را بر شما تحمیل خواهند کرد.

ویژگی‌های فیلم شفاف فارگو (Clear HDP Film - Retransfer) :

  • تولیدکننده: شرکت HID آمریکا
  • برند و کد محصول: FARGO 84053
  • تکنیک چاپ: فرا لبه (Over Edge)
  • تعداد چاپ: با این فیلم قادر خواهید بود تا 1,500 عدد کارت را بصورت یکرو چاپ کنید.
  • فیلم ریترانسفر فارگو (Retransfer - HDP Film) تنها بر روی کارت پرینتر ذیل قابل استفاده است:
    • HDP 5000