ریبون CS200
مشخصات

     

ریبون Cs200 در مدلهای متفاوت
1- k مشکی
2- YMCK
3- نقره
4- طلایی

 

CS200 نوع ریبون تعداد پنل
مشکیK 1000
YMCK 400
نقره 1000
طلایی 1000